Korzystając z  witryny internetowej audytyiswiadectwa.pl, zwanej dalej Witryną, P.T. Użytkownicy akceptują niniejsze „Oświadczenie prawne”.

W Witrynie zawarto informacje pomocne przy wykonywaniu audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej budynków z następującymi zastrzeżeniami:

  1. Mimo że Autor dokłada wszelkich starań, aby informacje publikowane w Witrynie były aktualne i poprawne nie może zagwarantować, że są poprawne, pełne i prawidłowe, ani nie gwarantuje, że zawartość Witryny jest kompletna pod każdym względem.
  2. Autor nie ponosi odpowiedzialności w związku z korzystaniem z informacji opublikowanych w Witrynie ani za brak określonych informacji w Witrynie.
  3. Użytkownicy Witryny przyjmują do wiadomości, że korzystają z niej na własne ryzyko. 
  4. Wszystkie informacje podane w Witrynie są pozyskane z oficjalnych stron różnych urzędów i instytucji oraz z korespondencji z tymi podmiotami.
  5. Część opublikowanych materiałów wyraża osobiste poglądy Autora.
  6. Dane zawarte w tabeli ze współczynnikami (wskaźnikami) nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci cieplnych (sieci zasilających instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dystrybutorów ciepła) zostały pozyskane ze stron internetowych przedsiębiorstw energetycznych lub drogą e-mailową. Każda z podanych wartości jest udokumentowana w postaci pliku pdf lub kopii wiadomości e-mailowej przechowywanych w archiwum Autora.
  7. Autorem i administratorem witryny jest Maciej Mierzejewski, właściciel firmy Audytoenerg i serwisu www.AudytoEnerg.pl