Tabelę można przeglądać na kilka sposobów. Domyślnie dane posortowane są według nazwy miast, w którym znajduje się dana sieć. Tabela zawiera ponad 500 wierszy. Aby szybko znaleźć wskaźnik (współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej) dla danej sieci najlepiej wpisać w okienku Search nazwę miejscowości lub część nazwy przedsiębiorstwa energetycznego (dystrybutora ciepła). Wpisanie nazwy powoduje automatyczne filtrowanie tabeli. Przykładowo po wpisaniu nazwy "Katowice" tabela zostanie zredukowana do 13 rekordów, spośród których wybieramy poszukiwaną sieć.

Innym sposobem jest kliknięcie na szary trójkącik umieszczony przed nazwą kolumny - wtedy zmieni on kolor na czarny a cała tabela zostanie uporządkowana zgodnie z nagłówkiem kolumny. Drugie kliknięcie porzadkuje tabele w odwrotnej kolejności.

Informację o tym do jakiej sieci podłączony jest audytowany budynek możemy uzyskać z:

  • faktury za ciepło,
  • administracji budynku,
  • przedsiębiorstwa ciepłowniczego.